תגית: בן זוג

זוג, נשיקה, גשם
עלי כותרת, חומת לבנים
אבהות