תגית: בנקים

רופיות, שטרות, כסף
חבילות, נייר אריזה
כסף, ידיים