תגית: בעיית המדידה

צנצנת, אדים, שיקוי, קסמים
שקוף, עלה, בד