תגית: בעיית הקרונית

מסכים, ניאון
לבטים, אדם בחליפה, מי ים