תגית: בעיית הקרונית

הודו, אישה, זקנה, ילדה, עוני
מסכים, ניאון
לבטים, אדם בחליפה, מי ים