תגית: ברגסון

יונה, ענף של זית
ציפור שיר, ציפור צהובה
שעון מעוות