תגית: בריאות הנפש

הולי, צבע, שמחה, פסטיבל, הודו, צעירה
סירת מפרש, ים, לילה, כוכבים