תגית: ברייטברט

כפפת אגרוף, קפיץ
Epaulettes, מדי שרד