תגית: ברלין

גבר, מעשן, כיכר פוטסדם, ברלין
ברלין, ציור קיר
איש העולם, איש ללא פנים, דאדא
ביסמרק