תגית: ברלין

ברלין, ציור קיר
איש העולם, איש ללא פנים, דאדא
ביסמרק