תגית: בתי כלא

חדר חקירות, כלא, כיסא
"דנטה ווירגיליוס בתופת", ויליאם-אדולף בוגרו, 1905
כלא וחירות