תגית: בתי כלא

ספסל, גן ציבורי, ניו זילנד
חדר חקירות, כלא, כיסא
"דנטה ווירגיליוס בתופת", ויליאם-אדולף בוגרו, 1905
כלא וחירות