תגית: גאונות

דיוקן עצמי עם אוזן חבושה, ויסננט ון-גוך
אלברט איינשטיין