תגית: גבריות

גרייסון פרי
פועל, אתר בנייה, בניין
מלחיה וכלי לפלפל, מלח ופלפל