תגית: גברים

גבר, גבר צעיר, פנים צבועות, צבע פנים
גבר, אישה
נשים עומדים בציור
אובמה בוכה
חלום