תגית: ג'ון בולבי

ילד, משקפת, כובע שעם, עשב
ילד, קסדה
ילדה, שורשים, עצים