תגית: ג'ון מיינרד קיינס

חמניות
ילדה, ים, חלום, מלח, סירה
כביש, לילה, נורבגיה, תנועה, אור, מכונית