תגית: ג'ון מיינרד קיינס

כביש, לילה, נורבגיה, תנועה, אור, מכונית