תגית: ג'ון סרל

מחשב קוונטי, מתקן קירור, IBM Q
אפרוח, ביצים, קרטון ביצים