תגית: ג'ון קצ'ופו

כובע, כובע קש, חוף, בודד
כדור גומי, ירוק, אצבעות, יד