תגית: ג'ון רולס

סירת נייר, בקבוק, חול
מילנו, איטליה, קבצנית, חסרת בית
אלן גרינספן