תגית: ג'ון רולס

מסכות, קורונה, Covid-19
סירת נייר, בקבוק, חול
מילנו, איטליה, קבצנית, חסרת בית