תגית: גורל

נעלי התעמלות על חוט חשמל
התנועה היומית של גרמי השמיים בצפון מונגוליה.