תגית: ג'ו ביידן

גברות ראשונות, הבית הלבן, נשיא
יד, פסל כף יד, הצבעה
לגו, קוביה, משבצת