תגית: גיוון עצבי

משקפיים, ראייה חדה
ילדה, שורשים, עצים