תגית: ג'ים ג'ונס

קליפות ביצים, ביצים שבורות, ביצים
עין, אמנות רחוב, הודו, לונדון
דת, צלבים