תגית: גנום

נפגעי גז, מלחמת העולם הראשונה, ג׳ון סינגר סרג׳נט
משפחתו של לאוקון בסבך סלילי DNA
אנשים במוזיאון
צמח מואר