תגית: גנוסיס

אולטרה-סגול, דיוקן, איפור, אישה
מקלדת
פרקטל, צמח פרקטלי