תגית: גנים

פמפלונה, ספרד
דגם של מולקולת DNA במוזיאון בליידן, הולנד