תגית: ג'רון לנייר

אפרוח, ביצים, קרטון ביצים
לגו, קוביה, משבצת