תגית: דאו

פעוט, עוגה, קצפת, פרצוף
כדור, מים, כדורמים
עצים במים, השתקפות
חתול הולך על המדרכה ואופניים קשורות