תגית: דה סוסיר

צינור
דגל החליפה ללא ראש, "אנונימוס"