תגית: דונלד ויניקוט

מקס פכשטיין, שתי דמויות עומדות
זוג, השתקפות, אגם
חרדה
ילדה, שורשים, עצים