תגית: דונלד ויניקוט

זוג, השתקפות, אגם
חרדה
ילדה, שורשים, עצים