תגית: דופמין

סחלב, פריחה
בסטר קיטון
ברגים, אומים, גרף
נערה, פיקסלים, מפוקסלת
פאזל, תצרף
פוקימון-גו, פריס, מגדל אייפל
כלים לשימוש בסמים, מזרק
זמן