תגית: דופמין

נערה, פיקסלים, מפוקסלת
פאזל, תצרף
פוקימון-גו, פריס, מגדל אייפל
כלים לשימוש בסמים, מזרק
זמן