תגית: דטרמיניזם

איכר ואיכרה שותלים תפוחי אדמה, ואן גוך
גשר, איווה
סוכריות, אבולוציה
פריחה עפה ברוח, פסל של רובין רייט
אסף רהט אמנות