תגית: דידרו

אזיקים
איכר ואיכרה שותלים תפוחי אדמה, ואן גוך
מכונאי, מכונאי רכב, פושקר, הודו