תגית: דידרו

איכר ואיכרה שותלים תפוחי אדמה, ואן גוך
מכונאי, מכונאי רכב, פושקר, הודו