תגית: דיוויד יום

עיפרון, מחודד, שחור, קצוות
עיניים מכוסות, אישה, ידיים על עיניים
שטר, כסף, ונצואלה, בוליבר