תגית: דיכוי

נשמה, איש בים, מסיכה, מסכה, זרועות פרושות