תגית: דימוי עצמי

ילד בחליפה של מבוגר
פלג גוף עליון של גבר
דמות מצוירת של אדם עם לב וחמלה עצמית