תגית: דיסוננס קוגניטיבי

המראה, רוברט ריד
חלונות עץ, חלונות מוגפים
ביצים, ביצה שבורה
זובור, הצי הבריטי