תגית: דיסוננס קוגניטיבי

זוג, חוף הים, אהבה
המראה, רוברט ריד
חלונות עץ, חלונות מוגפים
ביצים, ביצה שבורה
זובור, הצי הבריטי