תגית: דיספוריה מגדרית

גבר, אישה
מלחיה וכלי לפלפל, מלח ופלפל