תגית: דלקת

כובע, כובע קש, חוף, בודד
גבר צעיר, צבעי פנים, מצב רוח
כדור גומי, ירוק, אצבעות, יד