תגית: דמגוגיה

זהב, עושר, רחוב, המבורג, עוני, מחסור, חסרי בית
סרברניצה, טבח, קבורה
מיקרופון רדיו
קלמנטה אורוסקו אלוהי העולם המודרני