תגית: דמגוגיה

יד, פסל כף יד, הצבעה
זהב, עושר, רחוב, המבורג, עוני, מחסור, חסרי בית
סרברניצה, טבח, קבורה
מיקרופון רדיו
קלמנטה אורוסקו אלוהי העולם המודרני