תגית: דמיון

כדור פלדה, השתקפות
אשלייה, ורד, עלי כותרת