תגית: דנטה

פרחים, מבחנות
בסטר קיטון
פנקייקס, עיסה
די אוחזת עין נייר מקומטת
דנטה, וירגיליוס, ויליאם אדולף בוגרו, הקומדיה האלוהית