תגית: דניאל כהנמן

מדיד, כור גרעיני
למבורגיני
כדורסל, טבעת
סכלות, אפלטון
אמונה, כתבי הקודש
עמנואל מקרון
רימונים, מוח
אי-רציונאליים