תגית: דניאל כהנמן

כדורסל, טבעת
סכלות, אפלטון
אמונה, כתבי הקודש
עמנואל מקרון
רימונים, מוח
אי-רציונאליים