תגית: דקדוק

זכר ונקבה, מין, מיגדר
חבר, שפת סימנים
מכונת כתיבה, קורונה
מתאגרפים
ירקות
אוצר הלימוד העברי