תגית: דרי רחוב

ספסל, איש ישן, רחוב, רומא, חסר בית