תגית: האדם הקדמון

כדור הארץ, אופק, חלל
פטיש מתקופת האבן
אישה בכובע ביום המלכותי באסקוט