תגית: האיטי

פפאיה
Dainah La Metisse, דאינה בת התערובת,