תגית: הבעיה הקשה

מנהרה, זכוכית, השתקפויות
סיבים, גדר, תיל
ברווזונים