תגית: הובס

גלגלי שיניים, תמסורת, עץ
מיאנמר, בורמה, תלם, נושאים בעול