תגית: הוגנות

תודה, לב, עץ, ענף, עלים
כלב שחור, מבט
ידיים של ילד עם צבעים
אי שוויון בין אחים