תגית: הוטו

רואנדה, אם, שדה, תינוק
גדר תיל, נעל של תינוק
נשים נושאות סלים