תגית: הוכחה

חצוצרה, חצוצרן, נגן
מטר, מטר תפירה
איש, מזח, מצוף, ים